Wat is een extern examen?

Een extern examen wordt gebruikt om een extern gegeven examen, toets of praktijkopdracht een plek te geven in jouw academy. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkexamen op de werkvloer of een certificaat dat je hebt gekregen bij een examen van een paar jaar geleden.

Hoe creëer ik een extern examen?

Het externe examen is een van de leeractiviteiten die je kunt maken binnen jouw academy.

 • Ga via de menubalk naar 'Cursussen'.

 • Klik op 'Toevoegen'.

 • Kies voor leeractiviteit 'Examen' en klik op 'Extern Examen'.

 • Voeg de algemene informatie toe. Vul de titel, studietijd, thema('s) en eventueel een beschrijving in. Klik daarna op 'Maak nieuwe leeractiviteit aan'.

  • Titel. Geef het externe examen een titel, zodat je deze gemakkelijk terug kunt vinden in de bibliotheek.

  • Auteur.

  • Studietijd. Hier kan je een indicatie van de studietijd opgeven.

  • Thema's. Voeg minstens één thema toe.

  • Beschrijving. Hier kun je aanvullende informatie over de leeractiviteit toevoegen. Bijvoorbeeld het voornaamste doel ervan.

Geldigheid instellen

In sommige gevallen verlopen certificeringen na een bepaalde periode. Dit noemen we de geldigheid van een certificaat. Je kunt de geldigheid instellen door het schuifje bij 'Heeft het certificaat een geldigheidstermijn?' aan te zetten en een verloopdatum en herinneringsdatum in te voeren.

Verloopdatum

De verloopdatum geeft aan hoe lang het certificaat geldig is vanaf het moment van slagen, bijvoorbeeld zes maanden. Gebruikers kunnen de verloopdatum weghalen, aanpassen of toevoegen wanneer ze certificaten uploaden. Als beheerder moet je die bewerkingen goed- of afkeuren.

Herinneringsdatum

De herinneringsdatum bepaalt hoe lang voorafgaand aan de verloopdatum de gebruiker een herinnering krijgt om een nieuw certificaat te uploaden, bijvoorbeeld twee weken vóór de verloopdatum. Een gebruiker wordt herinnerd doordat de activiteit wordt heropend en het label 'Actie vereist' krijgt. Zo kun je gebruikers stimuleren om een nieuw certificaat te uploaden terwijl het vorige certificaat nog geldig is, zodat ze onafgebroken gecertificeerd blijven. Gebruikers kunnen de herinneringsdatum niet aanpassen.

Hoe werkt het extern examen in jouw academy?

 1. De gebruiker heeft op een externe (fysieke) locatie een examen of praktijkopdracht.

 2. Een beheerder maakt de activiteit aan (eventueel na het examen) en schrijft de gebruiker hiervoor in.

 3. Bij 'Upload nieuw certificaat' kan de gebruiker een of meerdere bestanden uploaden om te bewijzen dat het examen of de praktijkopdracht is afgenomen. De gebruiker kan op dezelfde pagina aangeven op welke datum het certificaat behaald is en eventueel aanpassen tot wanneer het certificaat geldig is (verloopdatum). Nadat het eerste certificaat is geüpload, kunnen eventueel meerdere certificaten toegevoegd worden. De beoordelingsstatus van eerder geüploade certificaten is hierbij niet van belang.

 4. De gebruiker wacht nu op een beoordeling van de beheerder of manager; certificaat krijgt bijschrift 'Certificaat wordt nagekeken'.

 5. Zodra de gebruiker een certificaat heeft geüpload, krijgt de beheerder of manager een taak om deze te beoordelen. De beheerder of manager kan het bestand, de datum waarop certificaat is behaald en de eventueel aangepaste geldigheidsdatum goed- of afkeuren.

 6. De gebruiker ziet vervolgens dat het certificaat goed- of afgekeurd is. In beide gevallen kan een gebruiker altijd een nieuw certificaat uploaden.

Per ongeluk een certificaat goedgekeurd? Je kunt dit rechtzetten door het certificaat in te trekken. Wanneer je een certificaat intrekt, kun je de reden daarvoor toevoegen. De gebruiker ontvangt een e-mail met het bericht dat zijn of haar certificaat is ingetrokken en de opgegeven reden. De status van de leeractiviteit verandert van 'Afgerond' naar 'Open'.

Hoe kan ik het externe examen inzetten voor mijn academy?

Je kunt het extern examen op verschillende manier inzetten, maar het meest toepasbaar kan het zijn op kwalificaties.

Wanneer je een kwalificatie hebt aangemaakt, kunnen gebruikers hiervoor een bewijs aanleveren om aan te tonen dat ze gekwalificeerd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een BHV-training, HACCP-certificering of examen met betrekking tot de Wet Financieel Toezicht.

Door een extern examen toe te voegen aan een kwalificatie, kan een gebruiker zelf bewijslast uploaden bij dit examen. Wanneer een beheerder of manager deze goedkeurt, is de gebruiker gekwalificeerd voor de kwalificatie in jouw leeromgeving.

Heb je het antwoord gevonden?