Wat is een extern examen?

Een extern examen wordt gebruikt om een extern gegeven examen, toets of praktijkopdracht een plekje te geven in Hubper. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkexamen op de werkvloer of een certificaat dat je hebt gekregen in een examen van een paar jaar geleden.

Hoe voeg ik een extern examen toe aan Hubper?

Om deze leeractiviteit toe te voegen aan Hubper, volg je deze stappen:

  1. Ga naar 'Cursussen'

  2. Klik op 'Toevoegen'

  3. Kies voor 'Examen'

  4. Kies vervolgens voor 'Extern examen'

Vul vervolgens de detailpagina in en voeg het examen toe aan een learning playlist of als losse activiteit bij een gebruiker.

Hoe werkt het extern examen in Hubper?

  1. De gebruiker heeft op een externe (fysieke) locatie een examen of praktijkopdracht.

  2. Een beheerder kan na het examen de activiteit maken en de student hiervoor registreren.

  3. De gebruiker kan een bewijs uploaden dat het examen of de praktijkopdracht is afgenomen. Dit kan bijvoorbeeld een certificaat zijn.

  4. De gebruiker wacht nu op een bevestiging van de beheerder en is er nog geen status bekend voor de gebruiker.

  5. Nadat de gebruiker een bewijs heeft geüpload, krijgt de beheerder een taak om het bewijs te controleren. Zij kunnen het bewijs vervolgens goedkeuren of afkeuren.

  6. De gebruiker ziet vervolgens dat het goed- of afgekeurd is. In beide gevallen kan een student altijd een nieuw bewijs uploaden.

Hoe kan ik het externe examen inzetten voor mijn academy?

Je kunt het extern examen op verschillende manier inzetten, maar het meest toepasbaar kan het zijn op kwalificaties.

Wanneer je een kwalificatie hebt aangemaakt, kunnen gebruikers een bewijs voor deze kwalificatie aanleveren om aan te tonen dat ze hiervoor gekwalificeerd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een BHV-training, HACCP-certificering of examen met betrekking tot de Wet Financieel Toezicht.

Door een extern examen toe te voegen aan een kwalificatie, kan een gebruiker zelf bewijslast uploaden bij dit examen. Wanneer een beheerder of manager deze goedkeurt, zal deze gebruiker in Hubper als gekwalificeerd staat voor deze kwalificatie.

Heb je het antwoord gevonden?