Met de evaluatiemodule kan je feedback van jouw gebruikers krijgen op bijvoorbeeld jouw e-learning of opleidingstrajecten. Je kunt naar eigen inzicht deze evaluatie vormgeven.

Evaluatie aanmaken

Om een evaluatie aan te maken ga je naar Cursussen en voeg je een nieuwe activiteit toe. Kies hier Inventarisatie & Meten. Daarna kan je kiezen voor Evaluatie.

Vervolgens kan je hier verschillende paden maken, met daaronder vragen en content. De volgende vragen en contentvormen kan je gebruiken:

  • Vraag: Meerdere antwoordmogelijkheden.

  • Vraag met video: Meerdere antwoordmogelijkeden + het toevoegen van een video url.

  • Score vraag: Laat een gebruiker een aantal sterren geven op een schaal van 1 t/m 5.

  • Tekst: Voeg begeleidende tekst toe aan de evaluatie.

  • Video: Voeg een video toe aan de evaluatie.

Logische beslissingen instellen binnen je evaluatie

Net zoals bij de Inventarisaties kan je ook bij een Evaluatie Logische beslissingen instellen. Dit kan je doen bij de Vraag en Vraag met video.

Zo kan je bijvoorbeeld nadat iemand aan heeft gegeven over een bepaald onderwerp niet meer te willen leren, je verwijzen naar een pad dat door gaat op het volgende onderwerp. Als iemand aangeeft wel meer over een bepaald onderwerp had willen leren, kan je deze persoon verwijzen naar een extra pad waarin je daar meer over uitvraagt.

Antwoorden en statistieken evaluatie bekijken

Om de resultaten van de evaluatie te bekijken, zoek je eerst de evaluatie op bij Cursussen. Vervolgens kan je kijken bij het tabje Analytics om de resulaten in te zien.

Heb je het antwoord gevonden?