Het is mogelijk om binnen de organisatiestructuur van je academy functies te definiƫren.

Wat zijn functies?

Met functies kan je bijvoorbeeld aangeven welke functies / rollen er binnen de organisatie zijn & aan welke eisen personen met deze functie moeten voldoen.

Hiermee kan je de functies ( of rollen) die binnen de organisatie actief zijn aanmaken en toekennen aan gebruikers. Daarnaast kan je met functies gemakkelijk vereiste per functie vastleggen, welke automatisch worden toegekend aan de juiste gebruikers.

Functies aanmaken
Bij organisatiestructuur kan je bij het tabblad Functies, functies aanmaken. Per functie geef je de naam van de functie in.

Toewijzingen

Met functies kan je ook bepalen of iemand ingeschreven wordt voor bepaalde leeractiviteiten of kwalificaties. Dat doe je bij het tabblad Toewijzen.

Functies toekennen aan gebruikers

Functies kan je vervolgens toekennen aan gebruikers. Naast dat het inzichtelijk is wie welke functie heeft, kan je ook een export maken van de voortgang op leeractiviteiten, waarin de functie vermeld staat. Wanneer je leeractiviteiten of kwalificaties aan een functie hebt toegewezen, wordt de gebruiker na het krijgen van de functie hier automatisch voor ingeschreven.

Heb je het antwoord gevonden?