Met een reflectievraag kun je een vraag stellen zonder dat het gekozen antwoord als goed of fout wordt beoordeeld. Na het beantwoorden van de vraag krijgt de gebruiker generieke feedback die helpt in het zelf beoordelen van het gegeven antwoord. Dit soort vragen zijn ideaal om de gebruiker te stimuleren om na te denken over een bepaald onderwerp, wat helpt in het denk- en leerproces.

Een titel toevoegen
Voeg een vraag toe als titel. Op deze manier staat de vraag direct bovenaan en kun je deze opslaan.

Een beschrijving toevoegen
Ook kun je aanvullende informatie geven. Dit kan zijn: een stuk tekst, een foto, let op, tip, voorbeeld of een tabel.

Reflectievraag maken
Bij deze vraag is er geen goed of fout. Het is puur bedoeld om de gebruiker zelf te laten denken of reflecteren op een statement of vraag. Na beantwoording krijgt de gebruiker generieke feedback die helpt in het beoordelen van de eigen reflectie en het leerproces. Er zijn 2 opties:

1. Keuze -> Bij keuze staan er x aantal antwoordmogelijkheden. Je kunt niet aanvinken welk antwoord goed is omdat het dus op basis van reflectie is. De gebruiker denkt echter wel dat er antwoorden tussen zitten die fout zijn.

2. Schaal -> Bij de schaalvraag is het mogelijk om vragen te stellen met schalen als antwoordmogelijkheid. Hierbij kun je links, in het midden en rechts een label invullen om de gebruiker inzicht in de schaal te geven. Labels kunnen bijvoorbeeld zijn: 10-30-50.

Open vraag -> Hier kunnen de gebruikers zelf hun antwoorden typen.

Feedback
Voeg algemene feedback toe die de gebruiker helpt in het beoordelen van het gegeven antwoord.

💡 Tip: Leerdoelen en tags
Je kunt leerdoelen en tags toevoegen aan de content. Door het gebruik van leerdoelen meten we per leerdoel de voortgang en activiteit. Als je tags gebruikt, kun je content gemakkelijk terug vinden in Warehouse. Begin te typen en er komen direct suggesties tevoorschijn van leerdoelen en tags die jij al eerder gebruikte.

Heb je het antwoord gevonden?