Een titel toevoegen
Geef de Meetup een titel zodat je deze gemakkelijk terug kunt vinden in de bibliotheek en zodat de gebruiker weet waar het contactmoment over gaat. 

Voeg praktische gegevens toe
Zet de tijd, datum en locatie in de daarvoor bestemde vakken. 

Een beschrijving toevoegen
Ook kun je er nog voor kiezen om aanvullende informatie te geven. Dit kan zijn: een stuk tekst, een foto, let op!, tip, voorbeeld of een tabel.

Heeft u het antwoord gevonden?