Een toets kan een element zijn van een e-learning. Om een toets te maken bundel je een aantal vragen. Naast het toevoegen van de vragen kun je een aantal instellingen van de toets wijzigen om het volledig naar wens te maken. Dit zijn de opties die je hebt:

Alle vragen vs. willekeurige selectie van vragen
Je kunt aangeven of je alle vragen terug wil laten komen in de toets of maar een selectie van vragen. 

Randomiseer vragen vs. vaste volgorde
Je kunt kiezen of de toets in een willekeurige of vaste volgorde verloopt. Wanneer je kiest voor willekeurig, krijgt elke gebruiker in willekeurige volgorde de vragen toegewezen. Bij het kiezen voor vaste volgorde blijft de volgorde hetzelfde voor iedereen. 

Directe feedback

Wanneer je deze optie aanzet krijgen gebruikers direct na het beantwoorden van de vraag te zien of hun antwoord goed of fout was.

Geen resultaat tonen bij afronden toets

Wanneer je deze optie aanzet krijgen gebruikers na het afronden van de toets niet te zien welke antwoorden ze goed en fout hadden beantwoord. Wanneer je de gebruikers wel inzicht wilt geven in welke vragen ze goed en fout hadden beantwoord laat je deze optie dus uit.

Pogingen
Je kunt aangeven of er een mogelijkheid is om te herkansen. Dit geef je aan in het aantal pogingen. Een poging staat gelijk aan eenmaal het examen doen. Dus als je drie pogingen aangeeft, kan er tweemaal herkanst worden,

Tijdslimiet

Hier kan je opgeven of er een tijdslimiet aan de toets verbonden is en hoelang dit is.

Geslaagd vanaf
Bij 'geslaagd vanaf' kun je invullen wanneer een gebruiker geslaagd is voor de toets. Dit is de minimale score die de gebruiker nodig heeft om voor de toets te slagen. 

Weging
Er wordt bij de vragen onderscheid gemaakt tussen competentie- en kennisvragen. Binnen een toets kun je per categorie de verschillende wegingsfactoren aangeven. Op deze manier kan je bijvoorbeeld competentievragen opwegen tegen kennisvragen. De weging die hier je hier kiest, geldt alleen voor deze specifieke toets.

Heb je het antwoord gevonden?