Een toets kan een element zijn van een e-learning. Om een toets te maken kun je vragen samenstellen. Naast de vragen, kun je een aantal instellingen van de toets wijzigen om het volledig naar wens te maken. 

Alle vragen vs. willekeurige selectie van vragen
Je kunt aangeven of je alle vragen terug wil laten komen in de toets of maar een selectie van vragen. 

Willekeurig vs. vaste volgorde
Je kunt kiezen of de toets in een vaste of willekeurige volgorde verloopt. Wanneer je kiest voor willekeurig, krijgt elke gebruiker in willekeurige volgorde vragen toegewezen. Bij het kiezen voor vaste volgorde blijft de volgorde hetzelfde voor iedereen. 

Herkansing
Je kunt aangeven of er een mogelijkheid is om te herkansen. Als je deze mogelijkheid geeft, kun je ook aangeven hoe vaak een gebruiker de toets opnieuw mag maken. 

Geslaagd vanaf
Bij 'geslaagd vanaf' kun je invullen wanneer een gebruiker geslaagd is voor de toets. Dit is de minimale score die de gebruiker nodig heeft om voor de toets te slagen. 

Weging
Er wordt bij de vragen onderscheid gemaakt tussen competentie- en kennisvragen. Binnen een toets kun je per categorie de verschillende wegingsfactoren aangeven. Op deze manier kan je bijvoorbeeld competentievragen opwegen tegen kennisvragen. De weging die hier je hier kiest, geldt alleen voor deze specifieke toets.

Heeft u het antwoord gevonden?