Een titel toevoegen
Voeg een titel toe voor de desbetreffende content. Een titel is noodzakelijk om de interactieve video te kunnen opslaan. 

Een beschrijving toevoegen
Ook kun je nog aanvullende informatie geven. Dit kan zijn: een stuk tekst, een foto, let op, tip, voorbeeld of een tabel.

Een video toevoegen
Typ of kopieer een URL waardoor je de video meteen toevoegt. Je kunt een YouTube video, een Vimeo of een Ted toevoegen.

Interactie toevoegen aan de video
Er ontstaat een interactieve tijdlijn. Speel de video af en klik op ‘vraag toevoegen’ om op het moment waar de video zich bevindt een vraag te stellen aan de gebruiker. Je kunt meerdere antwoorden toevoegen aan geven welk antwoord juist is. Dit doe je door te klikken op het bolletje naast het antwoord. Deze wordt dan blauw. Dit betekent dat dit het goede antwoord is. 

Leerdoelen en tags
Je kunt leerdoelen en tags toevoegen aan de content. Door het gebruik van leerdoelen meten we per leerdoel de voortgang en activiteit. Als je tags gebruikt, kun je content gemakkelijk terug vinden in Warehouse. Begin te typen en er komen direct suggesties tevoorschijn van leerdoelen en tags die jij al eerder gebruikte.

Heeft u het antwoord gevonden?