Een element van een e-learning module kan een toets zijn. Je voegt vragen toe om de toets samen te stellen. Naast de vragen kun je verschillende instellingen van de toets wijzigen om 'm helemaal naar jouw wens te maken. Onderstaand leggen we deze instellingen graag uit.

Random vs. vaste volgorde

Je kunt in een toets kiezen of je de toets een vaste volgorde wilt geven of hier gebruik wilt maken van een random volgorde. Wanneer je kiest voor random, wordt de volgorde van de vragen bij iedere gebruiker willekeurig gegenereerd. Bij een vaste volgorde blijft de volgorde bij iedereen gelijk.

Weging

De leereenheid 'vraag' kent een verschil in competentievragen en kennisvragen. Binnen een toets kun je aangeven of er een verschillende weging moet worden toegepast per categorie. Zo kun je bijvoorbeeld competentievragen zwaarder laten meetellen in de toets dan kennisvragen. De ingestelde weging telt alleen voor deze specifieke toets.

Herkansing

Bij een toets kun je aangeven of het mogelijk is om de toets te herkansen. Wanneer je het mogelijk wilt maken om de toets te herkansen, kun je aangeven hoe vaak de toets herkanst mag worden per gebruiker.

Score geslaagd

Om aan te geven wanneer een gebruiker de toets met een voldoende heeft afgerond, kun je de 'score geslaagd' aangeven. Dit is de minimale score die een gebruiker moet hebben om geslaagd te zijn voor deze toets.

Alle vragen vs. random selectie van vragen

Je kunt bij een toets aangeven of alle vragen worden meegenomen of dat er een random selectie van een bepaald aantal vragen wordt gemaakt per user.

Heeft u het antwoord gevonden?