Bij het aanmaken van een vraag kun je een vraagcategorie toekennen. Hierin kun je kiezen tussen onderstaande twee categorieën.

  • Kennisvraag

  • Competentievraag

Op basis van deze categorieën kun je vragen een aangepaste weging meegeven in een toets. Zo kun je bijvoorbeeld alle kennisvragen 1x laten meetellen en alle competentievragen 2x keer laten meetellen.

Deze weging op basis van categorie kun je per toets instellen / wijzigen.

Heb je het antwoord gevonden?