Een leerdoel is een kenmerk dat je kunt meegeven aan een leeractiviteit. Op deze manier kun je verschillende content groeperen waardoor het later gemakkelijk terug te vinden is. Maar belangrijker nog; op deze manier kan het platform meten hoe goed een gebruiker een bepaald leerdoel beheerst.

Je kiest een leerdoel per contentdeel dat je toevoegt. Onderaan het nieuwe contentdeel staat een veld 'leerdoelen'. Type hier het leerdoel. We zoeken automatisch of het leerdoel al bekend is en anders maken we automatisch een nieuwe aan. 

Het gekozen leerdoel verschijnt in een grijs vak. Je verwijdert een leerdoel weer door op het kruisje in het grijze vlak te klikken.

Heeft u het antwoord gevonden?