Wat zijn leerdoelen?

Binnen Hubper kan je bij elk contentblok dat je aanmaakt een of meer leerdoelen toevoegen. Een leerdoel is een kenmerk dat aangeeft waar deze content over gaat en is het gene dat de lerende geleerd zou moeten hebben na deze content. Je kan dit toevoegen omdat je hiermee je content kan categoriseren en omdat het leerdoel gebruikt kan worden in toetsen & Brainpower.

Leerdoelen in Hubper

Een leerdoel kan binnen Hubper voor de volgende zaken worden ingezet.

  • Doordat je leerdoelen aan elk contentblok toevoegt, kan je content gemakkelijk groeperen & terugvinden in Warehouse.

  • Je kan leerdoelen gebruiken in een toetsmatrijs, om zo een toets te genereren op basis van de geselecteerde leerdoelen.

  • Je kan leerdoelen gebruiken in Brainpower, een gebruiker kan zo leerdoelen trainen en zien hoe hij/zij de leerdoelen beheerst.

Hoe maak ik leerdoelen aan?

Je kan leerdoelen aanmaken en toekennen wanneer je nieuwe content aanmaakt. Dit kan via een leeractiviteit of via het Warehouse. Wanneer je nieuwe content aanmaakt, kan je bij 'Leerdoelen' een leerdoel intypen.

Als deze al bestaat, dan komt hij naar voren en kan je hem selecteren. Bestaat hij nog niet? Dan wordt hij direct aangemaakt als je kiest voor 'Leerdoel aanmaken'.

Voorbeeld leerdoelen

Een leerdoel ziet er bijvoorbeeld zo uit:

  • De gebruiker weet [welke 12 provincies Nederland telt].

  • De gebruiker kan in eigen woorden uitleggen [hoe een verbrandingsmotor werkt].

  • De gebruiker kan verklaren [hoe impressionistische kenmerken terug te zien zijn in een schilderij].

  • De gebruiker kan [op basis van bestaande regels, aanvullende regels formuleren].

Heb je het antwoord gevonden?