Een leerdoel is een kenmerk dat je kunt meegeven aan een leeractiviteit. Op deze manier kun je verschillende content groeperen waardoor het later gemakkelijk terug te vinden is. Maar belangrijker nog; op deze manier kan het platform meten hoe goed een gebruiker een bepaald leerdoel beheerst.

Je kiest een leerdoel voor ieder onderdeel van een activiteit die je toevoegt. Dit kun je doen door de nieuwe activiteit te bewerken. Selecteer de contentvorm die je wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld tekst, interactieve video of een vraag). Nu kun je onderaan het veld ‘leerdoelen’ invullen. Typ hier het leerdoel. Er wordt automatisch gezocht of het leerdoel al bekend is en anders maakt het platform automatisch een nieuwe aan. Het gekozen leerdoel verschijnt in een grijs vak. Je verwijdert een leerdoel weer door op het kruisje in het grijze vlak te klikken.

Een leerdoel ziet er bijvoorbeeld zo uit:

  • De gebruiker weet [welke 12 provincies Nederland telt].

  • De gebruiker kan in eigen woorden uitleggen [hoe een verbrandingsmotor werkt].

  • De gebruiker kan verklaren [hoe impressionistische kenmerken terug te zien zijn in een schilderij].

  • De gebruiker kan [op basis van bestaande regels, aanvullende regels formuleren].

Heb je het antwoord gevonden?